Home
Administration
Parish Directory
Ministries
Education & Youth
Recent Events
Hierarchical Visits
Contact Information
About Orthodoxy
Publications
Policy Statements

With the blessing of His Eminence Metropolitan JOSEPH, the parish of St Sophia in Chicago has started a capital fundraising campaign to pay down the mortage.

Donations can be made on their website, via Facebook, or by check. Please prayerfully share the fundraiser and help if you can. Details below. 

The prominent center of spiritual and cultural activity— “Saint Sophia” church—suddenly lost its beloved priest and leader—Fr. Grouu Tzonkov. He was the champion and organizer of the construction and continued beautification of the church and social hall. But God’s work in Chicago does not stop here! We are uniting to maintain and grow this beautiful center, but it needs your support. 

The remaining mortgage of $840,000 is a big challenge—but surmountable, if we all come together. In this difficult time, let us preserve and strengthen “Saint Sophia” church so it can continue to unite us in our love for Jesus Christ, and for the Bulgarian cultural heritage and traditions!

Дарителска Кампания за Св. София (Дес Плейнс, ИЛ)

С благословението на Негово Високопреосвещенство митрополит ЙОСИФ, настоятелството и борда на директорите на храм Св. София до Чикаго официално откриха дарителска кампания за погасяване на банковия заем (ипотека) с който храмът, комплексът и паркингът са били построени.

Дарения могат да се правят на техния сайт, на Facebook, или чрез изпращане на чек. Молим да споделите кампанията и да помогнете, ако можете. 

Най-посещаваното българско средище в Чикаго—Храмът „Света София” загуби внезапно своя любим отец и лидер—Отец Грую Цонков. Той беше организатор и вдъхновител на изграждането и поддръжката на църковния комплекс. Божието дело в Чикаго не спира! Ние се обединяваме и продължаваме напред да градим и поддържаме църквата, но тя се нуждае от вашата подкрепа.

По заема остават $840,000, сума, която се надяваме нашата голяма българска общност заедно да преодолее. Нека в този труден момент да съхраним БПЦ “Света София”, за да продължи да ни обединява в любовта ни към Иисус Христос, българската култура, език, традиции и кауза!

image
image
Share This:


  Powered by Orthodox Web Solutions Home Back Top